Instructies

Eerste aanrijdingsformulier

In de ene kolom vult u uw gegevens in, is er een andere partij bij het ongeval betrokken dan vult zij die gegevens in de andere kolom in. Als u het niet eens bent met de andere partij, vermeldt u dit in het gedeelte "Mijn opmerkingen". Beiden ondertekenen deze pagina en u stuurt deze naar uw verzekeringsmaatschappij.

Eerste aangiftepagina

Vul deze pagina zo snel mogelijk in. U ondertekent deze pagina onderaan en stuurt deze naar uw verzekeringsmaatschappij.

Tweede aanrijdingsformulier

Als een andere partij bij het ongeval betrokken is, moeten u en de andere partij dezelfde gegevens invullen als op de eerste pagina. Beiden ondertekenen deze pagina en de andere partij stuurt deze naar hun verzekeringsmaatschappij

Tweede aangifte pagina

De wederpartij moet deze pagina zo spoedig mogelijk invullen. Ze ondertekenen deze pagina onderaan en sturen deze naar hun verzekeringsmaatschappij.