Informatie

Het spijt me zo, maar ik spreek geen Frans, ik kan je niet helpen met het vertalen van het schadeformulier. Ik wou dat ik de Franse versie bij me had.

Het Europese Schadeformulier wordt gratis verstrekt door autoverzekeraars of kan gratis worden gedownload vanaf deze locatie . Het is beschikbaar in de meeste Europese talen. Het doel is om een overeengekomen feiten verklaring te krijgen wanneer mensen betrokken zijn bij verkeersongevallen en om te helpen bij de afhandeling van eventuele latere verzekeringsclaims.

De layout en de inhoud zijn identiek in alle taalversies. Partijen dienen het schadeformulier op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in te vullen. Het is belangrijk om een schets van het ongeval te maken en de namen en adressen van getuigen te vermelden. Het wordt aanbevolen om een foto toe te voegen.

Het schadeformulier bevat het aanrijdingsformulier in tweevoud. U vult beide pagina's samen met de andere partij in, en geeft een ervan aan de andere partij. Beide pagina's moeten worden ondertekend door beide betrokken partijen. Het ondertekenen van het aanrijdingsformulier houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. De handtekening vormt een erkenning van de juistheid van de feiten die in het ongevalsrapport zijn vastgelegd.