Informatie

Het spijt me zo, maar ik spreek geen Frans, ik kan je niet helpen met het vertalen van het schadeformulier. Ik wou dat ik de Franse versie bij me had.

Het Europese Schadeformulier wordt gratis verstrekt door autoverzekeraars of kan gratis worden gedownload vanaf deze locatie . Het is beschikbaar in de meeste Europese talen. Het doel is om een overeengekomen feiten verklaring te krijgen wanneer mensen betrokken zijn bij verkeersongevallen en om te helpen bij de afhandeling van eventuele latere verzekeringsclaims.

De layout en de inhoud zijn identiek in alle taalversies. Partijen dienen het schadeformulier op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in te vullen. Het is belangrijk om een schets van het ongeval te maken en de namen en adressen van getuigen te vermelden. Het wordt aanbevolen om een foto toe te voegen.

The report form contains the statement of facts page in duplicate. You fill in both pages together with the other party, and give one copy to the other party. Both pages must be signed by both parties involved in the accident. Signing the accident statement does not imply a recognition of liability. The signature constitutes an acknowledgement of the correctness of the facts recorded in the accident report.